Examen Octrooigemachtigden


Zes tentamens samen vormen het Nederlandse examen voor octrooigemachtigden. Na het behalen van het examen ontvangt de kandidaat het getuigschrift ‘Examen Octrooigemachtigden'. Zodra de kandidaat naast het behalen van dit getuigschrift, drie jaar werkervaring heeft als aspirant-octrooigemachtigde, kan hij/zij zich inschrijven bij de Orde van Octrooigemachtigden als Nederlands Octrooigemachtigde.

De tentamens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie Octrooigemachtigden. Deze wordt benoemd door de minister van Economische Zaken in overeenstemming met artikel 23c van de Rijksoctrooiwet 1995 en op voordracht van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden.

Tentamens Octrooi-gemachtigden 2016

maandag 11 januari: Octrooirecht

maandag 11 april: Recht Algemeen

maandag 23 mei: Overige IE-rechten en Europees recht/mededinging

donderdag 7 juli: Recht Algemeen (extra)

maandag 3 oktober: Opstellen van een octrooiaanvrage (A)

dinsdag 4 oktober: Verdedigen van een octrooiaanvrage (B)

donderdag 13 oktober: Overige IE-rechten en Europees recht/mededinging
(extra)

maandag 28 november: Schrijven van een advies

Tentamens Octrooi-gemachtigden 2017

maandag 16 januari: Octrooirecht

maandag 10 april: Recht Algemeen

maandag 22 mei: Overige IE-rechten en Europees recht/mededinging

maandag 2 oktober: Opstellen van een octrooiaanvrage (A)

dinsdag 3 oktober: Verdedigen van een octrooiaanvrage (B)

maandag 27 november: Schrijven van een advies