Versterk de juridische expertise van uw organisatie

De bedrijfsjurist fungeert als de juridische vraagbaak binnen het bedrijf en krijgt in de praktijk veelal met een grote variëteit aan rechtsgebieden te maken. De bedrijfsjurist dient dan ook kennis te hebben van een groot aantal rechtsgebieden. Daarnaast moet de bedrijfsjurist weten wat zijn rol is binnen het bedrijf en over vaardigheden beschikken zoals adviseren en onderhandelen. Een net afgestudeerd jurist beschikt doorgaans niet meteen over deze kennis en kunde en is niet meteen een volleerd bedrijfsjurist.

De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen leidt de beginnend bedrijfsjurist op tot een zelfstandig opererend bedrijfsjurist. Enerzijds door het verbreden en verdiepen van kennis op een breed scala van voor de bedrijfsjurist relevante rechtsgebieden. Anderzijds door het aanleren van vaardigheden. De opleiding is uitsluitend toegankelijk voor beginnend bedrijfsjuristen; het onderwijs wordt toegespitst op de praktijk van de bedrijfsjurist. Tevens is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met andere bedrijfsjuristen. De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen is een must voor iedere bedrijfsjurist!

Meer weten?

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie over de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen.

U kunt zich nu inschrijven voor de opleiding die in september 2018 
van start gaat.

inschrijven

Een vraag stellen
> Houd mij op de hoogte


_E3A3032

_E3A2846

Programma SBB is vernieuwd

Het onderwijsprogramma van de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen is vernieuwd. Het vernieuwde programma gaat in september 2017 van start.

> Meer informatie

Vijf redenen om de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen te volgen

  • Vergroten van juridische kennis
  • Trainen van professionele vaardigheden
  • Gericht op de praktijk van de bedrijfsjurist
  • Contact met beroepsgenoten en opbouw van een waardevol netwerk
  • Gerenommeerde docenten

Over de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen

De Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen is in 1988 opgericht. Het is een samenwerkingsverband van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) en de universiteiten van Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg.