'De Nijmeegse kijk op "de crux van het erfrecht"'

Over dit platform

Verderdenken.nl is het platform van CPO voor juristen die verder willen denken over het recht en de kwaliteit van de rechtspraktijk. Met columns van en voor scherpe juristen. Voor inspiratie, reflectie en nieuwe inzichten.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste columns? Meld u aan voor de Verderdenken-update. U ontvangt een update zodra een nieuwe column is verschenen.

aanmelden

Prof. mr. Roel Schutgens: 'Brabantse spaghetti'

Prof. mr. Roel Schutgens

Een aanhanger van de kerk van het Vliegend Spaghettimonster mag niet met een vergiet op het hoofd op de foto voor zijn rijbewijs. Dat roept interessante vragen op, vindt Roel Schutgens. 'Enkele van mijn facultaire collega’s verkneukelen zich reeds over dit gouden materiaal voor de oefenrechtbank.'

'Alertheid geboden bij de koop van een voormalige boerderij'

Mr. Jaap Dammingh

Zowel de verkoper als de koper moet alert zijn als een (voormalige) boerderij van eigenaar wisselt. Jaap Dammingh bespreekt een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Nu te lezen: 'De goede rechter' door Ybo Buruma

Prof. mr. Ybo Buruma

Wat is een goede rechter? Die vraag stond centraal tijdens de rede die Ybo Buruma uitsprak bij zijn inauguratie als CPO-hoogleraar op 9 december 2016. Van de rede is inmiddels een boekje verschenen met als titel Wat is een goede rechter? Een mentaliteitsgeschiedenis (1900-2020).

'Prejudiciële vragen aan het EHRM: een aankomend succes?'

Mr. Jozua van der Beek

Momenteel werkt het Nederlandse parlement aan de ratificatie van het 16e Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarna zullen de voor inwerkingtreding van het Protocol benodigde tien ratificaties waarschijnlijk snel ‘binnen’ zijn. Jozua van der Beek geeft een korte beschouwing.

'Advocaat, "let op uw saeck", óók onder KEI!'

Prof. mr. Carla Klaassen

KEI is meer dan digitalisering alleen: het betekent ook een versterkte regierol van de rechter. Carla Klaassen ziet hierin juist een kans voor advocaten.

'Het recht moet tegenwicht bieden, niet de persoon die zich op het rechtsgebied beweegt'

Prof. mr. Leonard Verburg

'Ik zou graag zien dat de wetenschappelijke beoefening van het arbeidsrecht op een hoger plan wordt getild', zegt Leonard Verburg. Een pleidooi voor integere wetenschap, aandacht voor de grote vraagstukken van deze tijd en het tonen van durf.

'Waarom wil ik dit weten? Het Surinaamse antwoord op ‘waarom moet ik dit weten?’

Drs. Jeanette Brouwer RA

Veel advocaat-stagiairs begrijpen niet waarom zij moeten leren jaarrekeningenlezen. Ze doen er toch niets mee. Onterecht, vindt Jeanette Brouwer.

'De toekomst van de rechtspraak: voorbij KEI'

Mr. Rogier van Dam

Ook na de implementatie van KEI gaat de digitalisering van de rechtspraak door. 'Videorechters' zullen een enorme impact op de organisatie van de rechtspraak hebben. Rogier van Dam schetst een toekomstbeeld.

'Wie beoordeelt de deskundige?'

Prof. mr. Jacques Sluysmans

Een adviseur op het gebied van nadeelcompensatie is 'een volstrekt vrije vogel'. Nergens is vastgelegd over welke kwalificaties deze moet beschikken. Deskundigen zijn daardoor niet altijd deskundig, zegt prof. mr. Jacques Sluysmans.

'Prudentie en moed raken de kern van rechtersrecht'

Mr. Fred Hammerstein

‘Een Hoge Raad die alles wegwuift is vrij nutteloos (…) Ik geef het maar even door’, schreef Folkert Jensma onlangs in NRC. Lekker makkelijk, vindt Fred Hammerstein. De voormalig raadsheer in de Hoge Raad legt uit waarom cassatierechters een behoedzame weg bewandelen en daarbij rekening houden met rechtsbescherming én rechtsontwikkeling.

'De wet of de zaak'

Prof. mr. Ybo Buruma

Rechters zijn ruwweg te verdelen in twee groepen: formalisten en pragmatisten. Ybo Buruma legt uit wat de verschillen zijn en waarom dit onderscheid nuttig is voor juristen.

'Wat Brexit zegt over diversiteit in de boardroom'

Mr. Hugo Reumkens

De discussie over de samenstelling van bestuur en raad van commissarissen draait vrijwel uitsluitend om de verhouding tussen mannen en vrouwen. Mr. Hugo Reumkens vindt die definitie van diversiteit te nauw. Achtergrond en leeftijd zijn minstens zo belangrijk, zo toont het Brexit-referendum aan.

'Uitgebuite zzp'ers: werken in de seksbranche anno 2016'

Mr. Hans Pieters

In 2000 werd sekswerker een 'normaal' beroep, maar de misstanden bleven bestaan. De wetgever moet snel keuzes maken, anders raken we de grip op de seksbranche kwijt, vindt mr. Hans Pieters.

Rogier van Dam over 'democrametrie: 'Zijn ongrijpbare fenomenen als liefde en democratie te meten?'

Het gebrek aan een standaarddefinitie, het oneindig aantal varianten en de veranderlijkheid maken liefde en democratie ongrijpbaar. Dat past wat mij betreft perfect bij de liefde. Maar bij democratie absoluut niet.