'Rechtsstaat slecht voor de burgers?'

Over dit platform

Verderdenken.nl is het platform van CPO voor juristen die verder willen denken over het recht en de kwaliteit van de rechtspraktijk. Met columns van en voor scherpe juristen. Voor inspiratie, reflectie en nieuwe inzichten.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste columns? Meld u aan voor de Verderdenken-update. U ontvangt een update zodra een nieuwe column is verschenen.

aanmelden

'Drie transplantaties'

Prof. mr. Roel Schutgens

De Eerste Kamer buigt zich momenteel over het wetsvoorstel voor orgaandonatie. Bij de jurist roept dit voorstel verwondering op, zegt Roel Schutgens. Hij geeft drie transplantatiegerelateerde rechtsoverwegingen.

'Een vriend is geen vriend: onpartijdigheid in tijden van sociale netwerken'

Prof. mr. Jacques Sluysmans

Kun je een vriendschap op Facebook of LinkedIn gelijkstellen aan een 'echte' vriendschap? Jacques Sluysmans over 'netwerkvriendschappen' en wat dat betekent voor onpartijdigheid in de rechtszaal.

'De belangrijkste balanspost van de advocaat staat niet in de balans'

Willem D. Bierens De Haan

Na de recente wetswijziging in het jaarrekeningenrecht vraagt Willem D. Bierens de Haan zich af: wat is de belangrijkste balanspost voor de advocaat?

'Wie verder denkt over het recht, moet ook verder denken over de feiten'

Mr. Jozua van der Beek

Het antwoord op veel rechtsvragen is afhankelijk van de precieze feiten. De jurist die verder wil denken over het recht, moet daarom ook verder denken over de feiten, vindt mr. Jozua van der Beek.

'Pensioenmisverstanden (deel 1): een pensioen van 70% eindloon'

Prof. mr. drs. Mark Heemskerk

Over het pensioen doen vele misverstanden de ronde. Mark Heemskerk vindt het daarom hoog tijd om de grootste pensioenmythes te benoemen. Deze keer: het sprookje van 70% eindloonpensioen.

'Taalfouten in wetgeving: pijnlijke vergissingen?'

Mr. Rogier van Dam

Als er één type tekst is waarin je geen taalfouten verwacht en eigenlijk niet wílt tegenkomen, dan is het wel wetgeving. Helaas gaat het hier ook weleens mis, concludeert Rogier van Dam. Op verderdenken.nl deelt hij zijn top 5 klassieke taalfouten.

'Hoed u voor de namaak-deskundige!'

Drs. Jeanette Brouwer RA

De term forensisch accountant is een beschermde titel. Toch blijken er wel degelijk 'namaak-deskundigen' te zijn. Met alle kwalijke gevolgen van dien, zegt Jeanette Brouwer.

'De goede rechter' in tijdschrift Trema

Prof. mr. Ybo Buruma

Het tijdschrift Trema besteedt in het maartnummer aandacht aan de oratie van CPO-hoogleraar Ybo Buruma.

'De schaduwkant van empathie'

Mr. Hugo Reumkens

In functieprofielen van bestuurders en toezichthouders staat empathie vaak als een voorwaarde genoemd. Toch zegt nieuw onderzoek dat deze eigenschap ook negatieve kanten heeft. Hugo Reumkens vertelt welke gevolgen dit heeft voor leiderschap en bestuur.

'Het "taakstrafverbod": een wettelijke bepaling met verborgen gebreken!'

Mr. Hans Pieters

Rechters zouden te mild straffen, zo vinden politici en publiek. Daarom kwam er in 2012 een 'taakstrafverbod'. De rechter moet bij bepaalde delicten altijd een vrijheidsstraf opleggen. Maar in de praktijk leidt het verbod enkel tot toenemende rechtsonzekerheid en willekeur, zegt Hans Pieters.

10 Weetjes over verderdenken.nl

10 Weetjes over verderdenken.nl

Februari was extra feestelijk voor verderdenken.nl. Onlangs is namelijk de honderdste column verschenen. Ter gelegenheid hiervan delen we tien weetjes over verderdenken.nl.

'Democrametrie: zijn ongrijpbare fenomenen als liefde en democratie toch te meten?'

Mr. Rogier van Dam

Zowel de liefde als democratie zijn ongrijpbaar. Dat past perfect bij de liefde, maar niet bij democratie, vindt Rogier van Dam. Hij pleit daarom voor ‘democrametrie’: een kwantitatieve meting van democratie.

'De Nijmeegse kijk op "de crux van het erfrecht"'

Prof. mr. Freek Schols

Moet de legitieme portie worden afgeschaft? Een lopend onderzoek moet uitwijzen of hier voldoende steun voor is. Hoogleraar Freek Schols doet nu alvast verslag over de ‘Nijmeegse visie’ op de legitieme portie.