Zoek in de site...

Missie en visie

De faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica is een complete, studentgerichte bètafaculteit waar onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verweven zijn. De faculteit wil een academische gemeenschap zijn met een internationaal karakter waar medewerkers vanuit verschillende achtergronden hun talenten combineren met als doel een vooraanstaande bètafaculteit in Europa te zijn.

Het onderzoek binnen de faculteit is allereerst gebaseerd op nieuwsgierigheid om de grenzen van kennis en vaardigheden op te zoeken en oplossingen te vinden voor belangrijke wetenschappelijke vragen, met een scherp oog voor de maatschappelijke impact en toepassingen in relatie tot de grote uitdagingen in de samenleving. Ons onderzoek is ingebed in interdisciplinaire instituten met stakeholders in de samenleving zodat fundamenteel en toegepast onderzoek elkaar versterken.

Academische gemeenschap

bb_0607_2010_02De faculteit is aantrekkelijk voor de beste studenten in de natuurwetenschappen, wiskunde en informatica uit Nederland en het buitenland, en daagt hen uit om actief te participeren in de academische gemeenschap. Studenten zijn actieve deelnemers aan de opleidingsprogramma’s en hebben een duidelijk zicht op hun ambities in de toekomst. Afgestudeerde masters en gepromoveerden bekleden verantwoordelijke posities in de samenleving. Daarom biedt de faculteit gedegen programma’s aan om studenten op te leiden tot experts in hun vakgebied èn tot kritische en geëngageerde academici met een eigen visie op wetenschap en samenleving, die bereid en in staat zijn tot het vervullen van verantwoordelijke posities in een internationale samenleving.

Hier kunt u het huidige strategisch plan (pdf, 1.1 MB) van FNWI downloaden en inzien. Onze strategische agenda voor 2017 vindt u hier (pdf, 1.4 MB).