Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Change perspective

De Radboud Universiteit kent een open en persoonlijke sfeer. Dat stimuleert kennisdeling tussen collega's, voorbij de grenzen van vakgebieden. Het prikkelt om verder te kijken. Zo draagt de Radboud Universiteit bij aan nieuwe perspectieven. Binnen de wetenschap en binnen de samenleving.

Geneeskundestudent ontwikkelt studeer-app

Martijn van der Meulen

Martijn van der Meulen, student Geneeskunde, ontwikkelde een app waarmee geneeskundestudenten efficiënter kunnen studeren. Hij werd daarbij geholpen door het project ICT-Proeftuinen: dat ondersteunt projecten die het onderwijs en onderzoek binnen de universiteit een boost geven.

change perspective logo

Gebaren helpen bij taalontwikkeling Downsyndroom

Toename exoten bedreiging voor biodiversiteit

Surinaamse slavenregisters openbaar

We invite you to change perspective

In minder dan 3 minuten laten we zien wat de ambities van de Radboud Universiteit zijn en nodigen we (toekomstige) studenten en medewerkers uit om daaraan bij te dragen.