Innoveer door samen te werken met de wetenschap!


De stap van natuurwetenschappelijke en medische kennis naar een concreet product is niet altijd eenvoudig. Innovaties in bijvoorbeeld medicijnen en diagnostiek, energieproductie en waterzuivering vragen om de inzet van geavanceerde apparatuur. Vooral voor startende en jonge bedrijven zijn investeringen in deze apparatuur niet haalbaar. Radboud Research Facilities biedt ondernemers deze unieke onderzoeksfaciliteiten.

Radboud Research Facilities