Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Maarten van Deventer, MA

Maarten van Deventer, MA

foto_maarten_van_deventer

Maarten van Deventer is archeoloog en kunsthistoricus. Hij studeerde Klassieke archeologie aan de Universiteit Leiden en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van de Late Oudheid en Vroege Middeleeuwen en de receptie van deze periode, met name de vroegchristelijke architectuur, in de vroegmoderne periode.

Momenteel doet Maarten van Deventer promotieonderzoek naar de stad Rome in de periode tussen 400 en 600 na Christus. Gedurende deze periode bevond Rome zich in een fascinerende situatie. Haar inwoners werden omringd door oude instituties, tradities en een stadslandschap die hun glorieuze verleden weerspiegelden. Tegelijkertijd hadden het slinkende inwoneraantal, oorlogen en onrust het verval van het stedelijke landschap en instituties tot gevolg. Wat was in die context de rol van cultureel erfgoed en het culturele geheugen in de totstandkoming van een collectieve Romeinse culturele identiteit en zelfbeeld? Van Deventer benadert dit vraagstuk interdisciplinair met de nadruk op de archeologische en iconografische bronnen tegen de achtergrond van de literaire bronnen.

3 karakteristieke publicaties

  • Deventer, M., van, in prep.: “A Counter-Reformation restoration of Santa Pudenziana in Rome”.
  • Deventer, M., van, 2014: “Sfinxen, leeuwen en obelisken als uiting van Middeleeuwse Romanitas?, De Romeinse Middeleeuwen en Egypte”, in Roma Aeterna, Egypte in Rome, nr 3. Amsterdam.
  • Deventer, M., van, 2012: review: Brenk, B.: “The Apse, the Image and the Icon. An Historical Perspective of the Apse as a Space for Images”, in Babesch,Bulletin Antieke Beschaving, 85. 249-50.

E-mailadres: m.vandeventer@let.ru.nl