Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Radboud Services

Radboud Services staat onder leiding van Gerard van Assem, directeur Radboud Services.

Radboud Services
Ondersteunt en faciliteert het onderwijs en onderzoek aan de Radboud Universiteit. Ze biedt hiervoor optimale voorzieningen, draagt bij aan een gastvrije en inspirerende werk- en leefomgeving voor studenten, medewerkers en gasten uit binnen- en buitenland, en hanteert efficiënt administratieve processen en processen van beleidsontwikkeling en de uitvoering hiervan.

Radboud Services bestaat uit zes divisies: Academic Affairs, Campus & Facilities, Information & Library Services, Marketing & Communications, Human Resources en Finance & Control. Het Bedrijfsbureau is de stafafdeling van Radboud Services.

Academic Affairs

Academic Affairs ondersteunt de ontwikkeling én uitvoering van strategisch beleid voor onderwijs, onderzoek, impact en studenten, in nauwe samenwerking met de faculteiten.

Divisiedirecteur: Fokke Aukema
Secretaresse: Marioes Gerrits en Marjolein Mars-Heijmans
Telefoon: (024) 362 10 00
E-mail: academicaffairs@ru.nl

Campus & Facilities

Campus & Facilities is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de voorzieningen en faciliteiten op de campus.

Divisiedirecteur: Gerben Smit
Secretaresse: Wilma van Alfen
Telefoon: (024) 361 25 70
E-mail: Directiesecretariaat-cenf@ru.nl

Information & Library Services

Information & Library Services gaat met name over de opslag en ontsluiting van informatie voor onderwijs en onderzoek, nu en in de toekomst. De universiteitsbibliotheek is onderdeel van deze divisie.

Divisiedirecteur: Iwan Holleman
Telefoon: (024) 361 79 99
E-mail: Informationlibraryservices@ru.nl

Marketing & Communications

Marketing & Communications werkt aan de zichtbaarheid, vindbaarheid en aantrekkelijkheid van de Radboud Universiteit, om zo in- en externe doelgroepen aan ons te binden.

Divisiedirecteur: Pim van Zanen
Secretaresse: Diana Beers
Telefoon: (024) 361 58 04
E-mail: secretariaatDMC@ru.nl

Human Resources

Human Resources legt zich toe op de ontwikkeling van modern HR-beleid en de uitvoering ervan.

Divisiedirecteur: Patricia Gielis
Secretaresse: vacature
Telefoon: (024) 361 13 07
E-mail: HRSecretariaat@ru.nl

Finance & Control

Verantwoordelijk voor onder meer de centrale, financiële administratie, het voeren van regie op en ondersteunen bij aanbestedingstrajecten en de financial control-functie.

Divisiedirecteur: Arjen Peters
Secretaresse: Marian Bekker
Telefoon: (024) 361 14 85
E-mail: secretariaat@cif.ru.nl