Aanwezigheidsregistratie buitenpromovendi OO&R

Vanaf 1 september 2021 is de Herziene werkwijze aanwezigheidsregistratie buitenpromovendi van kracht.

Bij de start van een promotietraject kan een buitenpromovendus een aanstelling krijgen als buitenpromovendus met aanwezigheidsregistratie. Dit is in beginsel een aanstelling voor twee jaar.

Na deze twee jaren is verlenging slechts mogelijk indien de buitenpromovendus geregistreerd kan worden in Hora Finita, het universitaire registratie- en volgsysteem voor promotietrajecten. Daarvoor is nodig:

  • Een door de wetenschapscommissie goedgekeurd onderzoeksvoorstel.
  • Een verslag opgesteld door promotoren en promovendus, waarin is aangegeven wat de voortgang en planning van het traject is.

De registratie in Hora Finita kan meermaals met twee jaren worden verlengd, mits de promotoren van mening zijn dat de buitenpromovendus voldoende voortgang heeft gemaakt.

Voor het doen van een verzoek tot een aanstelling als buitenpromovendus met aanwezigheidsregistratie (zonder registratie in Hora Finita), zijn de volgende gegevens nodig: