De motiverende kracht van sociale netwerken

Subsidie voor project 'Vmbo in beweging'

Vanuit het NWA wetenschapscommunicatie programma heeft de onderzoeksgroep Active Living subsidie gekregen voor het project ‘vmbo in beweging’. Samen met leerlingen in het vmbo kijken zij naar de betekenis vna onderzoek naar sport en bewegen voor de leerlingen, en werken zij gezamenlijk aan innovatieve manieren om sport en bewegen te stimuleren. In deze video legt onderzoeker Femke van Abswoude (Radboud Universiteit) meer uit over dit project.

Hoe kun je met de inrichting van de omgeving gezondheidswinst realiseren? Meld je aan voor de cursus!

Hoe kunnen we mensen in een buurt/wijk meer laten bewegen? In de interdisciplinaire, postacademische cursus Ruimte voor bewegen leer je op basis van theorie en praktijk wat de beste interventies zijn om een omgeving te creëren die bewoners aanzet tot meer beweging en gezonder gedrag. Onder andere door relevante uitgangspunten van beweegstimulering en ruimtelijke ordening te combineren, en zo gezondheidswinst te boeken.

Lees ook dit artikel in het magazine van BIIND

De cursus is mede mogelijk gemaakt door ZonMw Preventie-Gezonde omgeving       

Bert Steenbergen ontvangt NWO-subsidie voor onderzoek naar actieve leefstijl

Innovatie Programma Active Living (IPAL) van start

Met het Innovatie Programma Active Living (IPAL) richten we ons op het stimuleren van bewegen in een gezonde, beweegvriendelijke leefomgeving. Dit doen we in samenwerking met 6 provincies (Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland) en 3 ministeries (VWS, IenW, BZK) door praktijkexperimenten uit te voeren en te monitoren. Naast de vernieuwende experimenten worden ook activiteiten georganiseerd voor reflectie, leren en kennisuitwisseling.

Met het IPAL komen we tegemoet aan gemeenten, provincies en ministeries die zoeken naar een handelingsperspectief om handen en voeten te geven aan beleidsdoelen op gebied van gezondheid en leefomgeving. Hoe geven we uitvoering aan beleidsdoelen van omgevingsvisies? Welke interventies werken in praktijk wel of juist niet? En wat zijn de (meetbare) gezondheidseffecten hiervan bij verschillende doelgroepen?

Lees hier het voorbeeld van de provincie Gelderland.

Initiatiefgroep
Prof. Dr. Bert Steenbergen – Radboud Universiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen
Prof. Dr. Erwin van der Krabben – Radboud Universiteit, Faculteit Management Wetenschappen
Prof. Dr. Maria Hopman – Radboudumc, afdeling Integratieve Fysiologie
drs. Edwin van Uum – Unlimited Urban Management

Wil je meer weten over het programma? Neem contact op met merle.nordmann@ru.nl

Radboud Kids: leerlingen influencen elkaar om meer te bewegen

Onderzoekers Femke van Abswoude en Anne Sadza laten kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met de wereld van onderzoek, door hen tijdens het wetenschapsfestival ‘Radboud Kids’ zelf een social media campagne te laten maken om hun leeftijdsgenoten in beweging te krijgen.

Nijmeegse Kennisagenda Sport & Bewegen

De Radboud Universiteit, Radboudumc en de HAN hebben samen met een aantal maatschappelijke partners, o.a. gemeente Nijmegen en GGD, de Nijmeegse ‘Kennisagenda Sport & Bewegen’ opgesteld. De kennisagenda rust op drie pijlers:

  • iedereen in beweging
  • een leven lang gezond
  • sociale innovaties in de sport

Op deze speerpunten wordt de komende jaren gezamenlijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven. Lees meer over de Nijmeegse Kennisagenda.

Een greep uit het consortium van partners

 meedoen met sport