De motiverende kracht van sociale netwerken

Het Active Living Event 2022 is helaas geannuleerd.

Belangrijke levensgebeurtenissen: game changers voor sportdeelname?!

De maatschappelijke waarde van sport is de afgelopen decennia toegenomen en sportstimulering is een prioriteit geworden in overheidsbeleid en campagnes met betrekking tot sport, bewegen en gezondheid. Desalniettemin is sportdeelname dynamisch en neemt het af gedurende de levensloop. Op 28 juni 2022 promoveerde Jasper van Houten MSc op dit onderwerp aan de Radboud Universiteit.  In zijn proefschrift onderzocht hij in hoeverre belangrijke levensgebeurtenissen hierbij een rol spelen. In het bijzonder is gekeken naar sportdeelname gedurende de overgang naar volwassenheid en de impact van gebeurtenissen die deze overgang markeren.

Hoe kun je met de inrichting van de omgeving gezondheidswinst realiseren?

Hoe kunnen we mensen in een buurt/wijk meer laten bewegen? In de interdisciplinaire, postacademische cursus Ruimte voor bewegen leer je op basis van theorie en praktijk wat de beste interventies zijn om een omgeving te creëren die bewoners aanzet tot meer beweging en gezonder gedrag. Onder andere door relevante uitgangspunten van beweegstimulering en ruimtelijke ordening te combineren, en zo gezondheidswinst te boeken.

Startdatum: 29 september 2022

Lees ook dit artikel in het magazine van BIIND

De cursus is mede mogelijk gemaakt door ZonMw Preventie-Gezonde omgeving       

Bert Steenbergen ontvangt NWO-subsidie voor onderzoek naar actieve leefstijl

Active Living levert bijdrage aan e-book beweegstimulering vmbo-jeugd

Jongeren in het vmbo sporten zo’n 15% minder dan jongeren in andere opleidingstypen. Prof. dr. Bert Steenbergen (Active Living, FSW) heeft samen met onderzoekers van o.a. Hanze hogeschool, Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport & Bewegen en ZonMw een bijdrage geleverd aan een e-book voor professionals in het vmbo-onderwijs, om toekomstige initiatieven  optimaal aan te laten sluiten bij alle jongeren in het vmbo.

Bert Steenbergen: "Betrek de doelgroep vanaf de start bij de gewenste beweegactiviteiten en toekomstig onderzoek zodat er programma’s worden ontwikkeld waar zij achter staan."

Tour de Dumoulin Radboud-campusteam

Nijmeegse Kennisagenda Sport & Bewegen

De Radboud Universiteit, Radboudumc en de HAN hebben samen met een aantal maatschappelijke partners, o.a. gemeente Nijmegen en GGD, de Nijmeegse ‘Kennisagenda Sport & Bewegen’ opgesteld. De kennisagenda rust op drie pijlers:

  • iedereen in beweging
  • een leven lang gezond
  • sociale innovaties in de sport

Op deze speerpunten wordt de komende jaren gezamenlijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven. Lees meer over de Nijmeegse Kennisagenda.

Een greep uit het consortium van partners

 meedoen met sport