TRIAL

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft het onderzoeksvoorstel TRansition Into Active Living (TRIAL), ingediend door prof. dr. Bert Steenbergen (Faculteit der Sociale Wetenschappen), gehonoreerd met een subsidie. Het doel van het onderzoek is om mensen fysiek actief te houden in alle levensfasen van het leven. Van een aantal overgangen (transities) in het leven is bekend dat ze een negatieve invloed hebben op de actieve leefstijl.

Levensloopbenadering
Het onderzoek richt zich op de actieve leefstijl tijdens drie belangrijke transities in het leven:

  1. kinderen die van het lager naar het voortgezet onderwijs gaan
  2. adolescenten die op de arbeidsmarkt starten
  3. werkenden die voor het eerst een kind krijgen

In het onderzoek worden belemmerende en stimulerende factoren in kaart gebracht en als uitgangspunt genomen om een actieve levensstijl te bevorderen. De focus ligt hierbij op de rol van het sociale netwerk, maar ook de invloed van  individuele factoren (motorische vaardigheid, voorkeuren, motivatie, sociaaleconomische status), de buurt, instellingen en sportorganisaties wordt onderzocht. De onderzoeken betreffen zowel theoretische vragen als ook vragen uit de sport- en beweegpraktijk. De onderzoeksresultaten worden toegepast, zodat een brug tussen wetenschap en praktijk kan worden geslagen. Meer info over het onderzoek.

Interdisciplinair onderzoek
Het onderzoek heeft een uniek interdisciplinair karakter. Inzichten uit pedagogische wetenschappen, sociologie, psychologie en datawetenschap worden gecombineerd. Bij het onderzoek zijn tevens andere kennisinstituten en tal van maatschappelijke partners betrokken. Meer info over het onderzoeksteam.

Medeaanvragers: Gerbert Kraaykamp (RU), Remco Hoekman (RU/ Mulier Instituut), Debby Beckers (RU), Hidde Bekhuis (RU), Femke van Abswoude (RU),  Sebastiaan Platvoet (HAN), Joris Hermans (HAN).
                    startbijeenkomst met voltallig onderzoeksconsortium- 2019

Partners
Samen met het uitgebreide consortium van maatschappelijke partners (zie onderstaande logo's) worden programma’s ontwikkeld, en direct geïmplementeerd, die gericht zijn op het bevorderen van de actieve leefstijl.