Academic Affairs

Samen met de faculteiten ontwikkelt de divisie Academic Affairs beleid voor onderwijs en onderzoek voor studenten en medewerkers en voert dat ook uit. Ook speelt ze een rol bij samenwerkingsprojecten met publieke en/of private partijen.

Samen met faculteiten van de Radboud Universiteit ondersteunt Academic Affairs de ontwikkeling en uitvoering van strategisch beleid voor onderwijs, onderzoek, impact en studenten. 

De divisie kent 6 afdelingen die ondersteund worden door het team Support. Ook de programma's Radboud Academy en Sustainability,  Radboud Summer School, Radboud Honours Academy en het Teaching and Learning Center zijn onderdeel van Academic Affairs.