Education Affairs

De afdeling Education Affairs (EA) vertaalt externe ontwikkelingen in onderwijs, op nationaal en internationaal niveau, naar beleidsconsequenties voor de Radboud Universiteit. Ook reguleert de afdeling invloed via zitting in landelijke netwerken en contacten met externe stakeholders. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de implementatie van universiteitsbreed onderwijsbeleid en het opleidingsaanbod.

Bij EA werken ook landenspecialisten, die onder andere de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) beleidsmatig ondersteunen. De afdeling ondersteunt verder opleidingen bij (Europese) projectsubsidieaanvragen op het gebied van onderwijs.

Contactinformatie

Locatie

Berchmanianum

Houtlaan 4
6525XZ Nijmegen
Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN