Research & Impact

Research & Impact (R&I) richt zich op onderzoek en maatschappelijke impact. De afdeling bestaat uit de teams Research & Impact Strategy, Grants & Projects, en het Knowledge Transfer Office. Daarbij gaat het om advisering over onderzoekbeleid en strategieën, internationale samenwerking en het ondersteunen van onderzoekers bij het zoeken naar en aanvragen van onderzoekfinanciering.

Daarnaast helpt Research & Impact onderzoekers bij het op allerlei manieren benutten van onderzoek­re­sul­taten voor het beter begrijpen of zelfs oplossen van maatschappelijke vraag­stukken en het ontwikkelen van innovatieve technologieën. Ook One Planet Research Center, de multidisciplinaire samenwerkingsovereenkomst tussen Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit, Radboudumc en imec, is onderdeel van R&I.