Team milieu & duurzaamheid

De afdeling BioRisk, Straling en Milieu is onderdeel van de Arbo- en Milieudienst (AMD). De afdeling is belast met beleid voor, toezicht op en advisering over werken met Biologische Agentia en Genetisch Gemodificeerde Organismen, het gebruik van radioactieve stoffen en bronnen en milieugevaarlijke stoffen binnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit.

Contactinformatie

Locatie

Tandheelkunde

Philips van Leydenlaan 25
6525EX Nijmegen
024-3615400
Postadres
Postbus 9101
6500HB NIJMEGEN