Clinical Decision Making (CDM)

In de groep Klinische besluitvorming onderzoeken we de factoren die het besluitvormingsproces van clinici beïnvloeden. We zien klinische besluitvorming als een complex proces, gekenmerkt door het maken van keuzes onder onzekere omstandigheden, vergelijkbaar met andere besluitvormingsprocessen die bestudeerd worden in de psychologische beslistheorie.

De voertaal van deze groep is Engels. Bezoek de Engelse website voor meer informatie

Contactinformatie

Location

Maria Montessorigebouw

Thomas Van Aquinostraat 4
6525GD Nijmegen
06-31132727
Postadres
Postbus 9104
6500HE NIJMEGEN