Cognitive Processes Psychopathology & Treatment

Onze onderzoeksgroep onderzoekt cognitieve processen en hun verbanden met psychopathologie. We streven naar een beter begrip, het voorspellen van behandelingsresultaten en het voorkomen van psychologische stoornissen bij risicopersonen. We onderzoeken verschillende stoornissen en fenomenen, waaronder angst, depressie, middelenmisbruik en herhaaldelijk negatief denken.

De voertaal van deze groep is Engels. Bezoek de Engelse website voor meer informatie. 

Contactinformatie

Location

Maria Montessorigebouw

Thomas Van Aquinostraat 4
6525GD Nijmegen
06-31132727
Postadres
Postbus 9104
6500HE NIJMEGEN