Communication and Media

Onderzoeksgroep

Het onderzoeksprogramma Communication & Media onderzoekt de productie, inhoud en ontvangst van gemedieerde communicatie. Ons hoofddoel is het bestuderen van de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan mediagebruik, -processen en -effecten, terwijl we ook kijken naar de sociaal-culturele mechanismen van het medialandschap. Ten tweede wil het programma deze fundamentele inzichten toepassen op het ontwikkelen en testen van media-interventies.

De voertaal van deze groep is Engels. Bezoek de Engelse website voor meer informatie. 

Contactinformatie

Location

Maria Montessorigebouw

Thomas Van Aquinostraat 4
6525GD Nijmegen
024 3616246
Postadres
Postbus 9104
6500HE NIJMEGEN