Complex Systems Group

In onze interdisciplinaire onderzoeksgroep onderzoeken we complexiteit in verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals natuurkunde, wiskunde, biologie, economie, psychologie en biowetenschappen. Onze focus ligt op het ontwikkelen van vereenvoudigde modellen die een breed scala aan gedragsverschijnselen in complexe systemen kunnen simuleren. Deze systemen bestaan uit onderling verbonden componenten die op verschillende schalen werken en gedragingen op systeemniveau genereren. Door factoren als periodiciteit, niet-lineariteit, contextgevoeligheid en weerstand tegen verstoring te kwantificeren, verdiepen we ons in de ingewikkelde interacties binnen deze systemen.

De voertaal van deze groep is Engels. Bezoek de Engelse website voor meer informatie.

Contactinformatie

Location

Maria Montessorigebouw

Thomas Van Aquinostraat 4
6525GD Nijmegen
024 3612822
Postadres
Postbus 9104
6500HE NIJMEGEN