Creativity in Education

Bij de groep Creativity in Education streven we ernaar praktijken te ontwikkelen die creativiteit in het onderwijs kunnen bevorderen. Ons onderzoek richt zich op het begrijpen van cognitieve, sociale, persoonlijke en motivationele factoren die het creatieve proces beïnvloeden, zowel op individueel als op teamniveau.

De voertaal van deze groep is Engels. Bezoek de Engelse website voor meer informatie. 

Contactinformatie

Location

Maria Montessorigebouw

Thomas Van Aquinostraat 4
6525GD Nijmegen
024-3612459
Postadres
Postbus 9104
6500HE NIJMEGEN