EMotie Reactiviteit en ReGulatie Onderzoek

Het effectief omgaan met emoties is een fundamentele vaardigheid die de weg opent naar welzijn en geestelijke gezondheid. Het betreft een levenslang leerproces dat iedereen vanaf jonge leeftijd zou moeten verwerven. Sommige mensen reageren echter sterk op emotionele gebeurtenissen of hebben moeite met het reguleren van hun emoties. Deze uitdagingen kunnen hun dagelijks functioneren belemmeren en het risico op het ontwikkelen van emotionele problemen en psychopathologische symptomen vergroten. In deze groep onderzoeken wetenschappers uit verschillende sociale wetenschapsdomeinen het belang van emotionele reactiviteit en emotieregulatie voor de geestelijke gezondheid, en het welzijn en de veerkracht van zowel jongeren als jongvolwassenen. 

De voertaal van deze groep is Engels. Bezoek de Engelse pagina voor meer informatie 

Contactinformatie

Location

Maria Montessorigebouw

Thomas Van Aquinostraat 4
6525GD Nijmegen
06-31132727
Postadres
Postbus 9104
6500HE NIJMEGEN