Onderwijs en sociale ongelijkheid

Deze onderzoeksgroep is gericht op de veelzijdige relatie tussen onderwijs en sociale ongelijkheid in Nederland en daarbuiten, met een focus op gelijke onderwijskansen. De onderzoeksgroep bestaat uit mensen met verschillende disciplinaire achtergronden, waardoor onderzoeksprojecten multidisciplinair zijn en gebruik maken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoekmethoden.

Onderzoek

Het onderzoek van de groep richt zich op een verscheidenheid aan onderwerpen die de relatie tussen onderwijs en sociale ongelijkheden vormgeven, zoals het onderwijssysteem, differentiatie, segregatie, ouderbetrokkenheid en meer. Het ideaal van ‘kansengelijkheid’ staat centraal in veel onderzoek van deze groep en projecten worden vaak uitgevoerd in nauwe samenwerking met onderwijsprofessionals. De groep zet sterk in op het genereren van onderzoek met impact: samen met de praktijk wordt gewerkt aan de opgave van het creëren van gelijke kansen in het onderwijs.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9104
6500HE NIJMEGEN