RATIO: Wetenschappelijk Expertisecentrum RAdboud Talent In Ontwikkeling

Onderzoeksgroep

In de onderzoeksgroep RAdboud Talent In Ontwikkeling (RATIO) doen we wetenschappelijk onderzoek naar (hoog)begaafdheid en de vertalen we dat onderzoek naar praktijk en beleid. We verzamelen op innovatieve wijze kennis over de kenmerken en onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen en hun omgeving. Inter- en intra-individuele verschillen staan hierin centraal. 

Onderzoek

Begaafde leerlingen worden nog lang niet altijd op tijd gesignaleerd, zeker niet als er sprake is van onderpresteren of leer- of gedragsproblemen. Maar ook als ze wel als zodanig worden gesignaleerd, is het vaak lastig om de specifieke onderwijsbehoeften in kaart te brengen. In ons onderzoek kijken wij hoe beide aspecten beter kunnen. 

Onderzoekmethoden

Onze onderzoeksmethoden combineren fundamenteel en toegepast onderzoek. We werken samen met praktijkpartners en delen onze kennis met onderwijsinstellingen, leraren, hulpverleners, leerlingen en ouders, overheidsinstanties en de pers. Wat ons expertisecentrum uniek maakt, is de samenwerking tussen wetenschappers, scientist-practitioners en klinische experts. Zo vormt wetenschappelijk onderzoek de basis voor praktische toepassingen in het RATIO expertisecentrum.

Onderzoeksprojecten

Logo CEOS

Creating Equal Opportunities at School (CEOS)

Het project "Creating equal opportunities at school (CEOS)", draagt bij aan het overbruggen van de kloof tussen het huidige academische succes van leerlingen en hun cognitieve talent.

Jongen met armen over elkaar. Achter hem staan sterke armen achter de muur getekend.

Tussen wal en schip

Het 'Tussen wal en schip' onderzoeksproject draagt bij aan het vergroten van inzichten rondom het herkennen van en afstemen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze (vermoedelijk) dubbel bijzondere leerlingen.

Publicaties

We streven ernaar om onze onderzoeksresultaten over talent in ontwikkeling makkelijk toegankelijk te maken. Klik op de knop hieronder en krijg direct toegang tot onze wetenschappelijke bevindingen. 

Onze publicaties

Koios

Koios is het internationale denktankplatform over hoogbegaafdheid. Koios biedt professionals in onderzoek en praktijk de mogelijkheid om enthousiaste studenten op het gebied van hoogbegaafdheid te betrekken bij hun projecten. Het platform laat mensen vanuit de hele wereld elkaar ontmoeten zodat er vruchtbare discussies, samenwerkingen en nieuwe inzichten ontstaan.

Ga naar Koios

Contactinformatie

Location

Maria Montessorigebouw

Thomas Van Aquinostraat 4
6525GD Nijmegen
024 - 3612969
Postadres
Postbus 9104
6500HE NIJMEGEN