RATIO: Wetenschappelijk Expertisecentrum RAdboud Talent In Ontwikkeling

In de onderzoeksgroep RAdboud Talent In Ontwikkeling (RATIO) doen we wetenschappelijk onderzoek naar (hoog)begaafdheid en de vertalen we dat onderzoek naar praktijk en beleid. We verzamelen op innovatieve wijze kennis over de kenmerken en onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen en hun omgeving. Inter- en intra-individuele verschillen staan hierin centraal.

Onderzoek

Onze onderzoeksmethoden omvatten een combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek. We werken nauw samen met praktijkpartners en delen onze kennis met belanghebbenden, zoals onderwijsinstellingen, leraren, hulpverleners, leerlingen en ouders, overheidsinstanties en de pers. Wat ons expertisecentrum uniek maakt, is de samenwerking tussen wetenschappers, scientist-practitioners en klinische experts. Op deze manier vormt wetenschappelijk onderzoek de basis voor praktische toepassingen in het RATIO expertisecentrum.

Contactinformatie

Locatie

Maria Montessorigebouw

Thomas Van Aquinostraat 4
6525GD Nijmegen
06-31132727
Postadres
Postbus 9104
6500HE NIJMEGEN