Documentaire Informatie Voorziening Archief

De centrale afdeling Documentaire Informatievoorziening, onderdeel van Bestuurlijke en Juridische Zaken, adviseert en ondersteunt universiteitsbreed op het gebied van documentaire informatievoorziening en archiefbeheer. Zij verzorgt het informatiebeheer en de archiefvorming voor het College van Bestuur, het College van Decanen, de centrale medezeggenschap, diverse afdelingen van Radboud Services, de Stichting Katholieke Universiteit, de Stichting Reinier Post en enkele speciale commissies. 

De decentrale afdelingen zijn ondergebracht bij de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, de Faculteit der Letteren, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit der Sociale Wetenschappen, de Faculteit der Natuurwetenschappen en de Faculteit der Managementwetenschappen.

Contactinformatie

Locatie

Berchmanianum

Houtlaan 4
6525XZ Nijmegen
024-3612525
Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN