Bestuurlijke & Juridische Zaken

Bestuurlijke & Juridische Zaken heeft tot taak bestuurlijke processen binnen de Radboud Universiteit te stroomlijnen. Bij Bestuurlijke & Juridische Zaken kun je onder meer terecht met vragen over juridische zaken, medezeggenschap en vergaderdata van het college van bestuur.