Ombudsfunctionaris

Heb je een klacht over mogelijke structurele problemen in (personeels)beleid en/of de uitvoering daarvan dan kun je contact opnemen met de ombudsfunctionaris. Elke medewerker kan terecht bij de ombudsfunctionaris met een vraag, een melding of een klacht over het gedrag van welke aard dan ook van een andere medewerker of van een organisatieonderdeel.

Ombudsfunctionaris medewerkers Ombudsfunctionaris studenten

Bekijk ook...

Team vertrouwenspersonen

Jaarverslag

Het doel van de Ombudsfunctionaris is om een bijdrage te leveren aan verbetering van een gezonde en veilige werkomgeving en het lerend vermogen van de universiteit. Bekijk het jaarverslag van 2022.

Contactinformatie

Locatie 024-3612270
Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN