Katholiek Documentatie Centrum

Het Katholiek Documentatie Centrum bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal afkomstig van katholieke personen en instellingen in Nederland. Het KDC stelt zijn collecties beschikbaar voor onderzoek. Alle collecties hebben betrekking op het katholieke leven vanaf 1800.

Contactinformatie

Locatie

Universiteitsbibliotheek

Erasmuslaan 36
6525GG Nijmegen
024-3617999
Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN