Archeologie

De expertisegroep Archeologie verbindt de leerstoelen in Archeologie en in de Geschiedenis van Nijmegen. We combineren expertise in de Mediterrane en provinciale Romeinse archeologie, met bijzondere focus op Italië, de grenzen van het Romeinse Rijk en Romeins Nijmegen en omstreken.

Onderzoek

Onderzoekers van de expertisegroep Archeologie voeren verschillende onderzoeksprojecten uit binnen het Radboud Institute for Culture and History. We hebben bijzondere interesse en expertise in thema’s rondom materialiteit, kunst, economie, ongelijkheid en infrastructuur. Lopende veldwerkprojecten, beide in Italië, zijn het Mapping the Via Appia Project en het Marzuolo Archaeological Project.

Onderwijs
 

De expertisegroep Archeologie verzorgt onderwijs binnen de volgende opleidingen: 

Contactinformatie

Location
024-3612207
Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN