Cultuurgeschiedenis

Cultuurhistorici bestuderen de manier waarop mensen in het verleden betekenis en waarden hebben toegekend en toegevoegd aan hun leven en aan de samenleving. De expertisegroep Cultuurgeschiedenis richt zich op cultuurhistorische processen van sociale in- en uitsluiting in vrije tijd, sport, kunst, wetenschap, kerk, zorg, politiek en recht.

Onderzoek

Het onderzoek van de expertisegroep Cultuurgeschiedenis richt zich op de periode van 1500 tot heden. Wij besteden bijzondere aandacht aan de cultuurcontacten tussen Nederland, Europa en de wereld. Thema’s die binnen de expertisegroep onderzocht worden zijn onder andere muziek- en theatercultuur, koloniale politiek, emoties en zintuigen, toerisme, consumptiecultuur en sportgeschiedenis. Het onderzoek is ingebed in het Radboud Institute for Culture and History.

Onderwijs

De expertisegroep Cultuurgeschiedenis verzorgt onderwijs binnen de volgende opleidingen: 

Contactinformatie

Location
024-3612207
Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN