Economische, Sociale en Demografische geschiedenis

In de expertisegroep ESDG staat het leven van gewone mensen centraal. Hoe boden zij het hoofd aan krachten, zoals oorlog, ziekte en economische crises, die hun bestaanszekerheid en gezondheid bedreigden? Hoe maakten ze gebruik van kansen op lotsverbetering? Geschiedenis gebeurde niet in het niets, maar had invloed op de levens van mensen en mensen hadden invloed op de geschiedenis. 

We kijken daarom enerzijds naar maatschappelijke processen, zoals globalisering, industrialisatie, urbanisatie en toenemende ongelijkheid, om te onderzoeken hoe die processen doorwerkten in de levens van mensen. Anderzijds kijken we hoe uit de verhalen en levenslopen van mensen blijkt hoe veranderingen werden ervaren en hoe in gezins- en familieverband bescherming werd gevonden. Daarbij richten we ons niet alleen op de regio of de Lage Landen, maar ook op gebieden over de hele wereld in de periode na 1500. Daarbij hanteren we vaak een vergelijkend perspectief. In ons onderzoek en onderwijs zijn drie zwaartepunten aan te geven: de geschiedenis van familie en gezin,  de geschiedenis van migratie en koloniale interactie.

Onderzoek

Verbonden aan de expertisegroep is de onderzoeksgroep Radboud Group for Historical Demography and Family History van het onderzoeksinstituut Radboud Institute for Culture and History.

Onderwijs

Naast onderzoek verzorgt de expertisegroep ook onderwijs. Het doel is om studenten te onderwijzen over ingrijpende sociale ontwikkelingen sinds 1500 en hen tegelijkertijd te interesseren voor onderzoek in het vakgebied.

De expertisegroep ESDG verzorgt onderwijs binnen de volgende opleidingen: 

Contactinformatie

Location
024-3612207
Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN
Contactpersoon
prof. dr. J. Kok (Jan)