Oude en Middeleeuwse Geschiedenis

De onderzoekers van de leerstoelgroep Oude en Middeleeuwse Geschiedenis (OGMG) bestuderen en geven onderwijs over de periode vanaf ongeveer 500 voor Christus tot 1500 na Christus. Wij richten ons daarbij niet alleen op ontwikkelingen in West-Europa, maar we besteden ook aandacht aan het bredere Middellandse Zeegebied, het Byzantijnse rijk (tot 1453) en de islamitische wereld in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Spanje.

Onderzoek

Ons onderzoek naar de integrale geschiedenis van het Middellandse Zeegebied in de Oudheid en Middeleeuwen is uniek in Nederland. Een belangrijk aspect van ons huidige en toekomstige onderzoek, is onze voor 'onzichtbare geschiedenis', die niet direct herkenbaar is in de bronnen. We verkennen hierbij verschillende groepen mensen en regio’s via een verscheidenheid aan geschreven en niet-geschreven bronnen. Met de inzet van digitale methoden verkennen we verschillende onderzoeksmethodes. Het onderzoek van de expertisegroep vindt plaats binnen het onderzoeksinstituut Radboud Institute for Culture and History.

Uitgelichte projecten

Tekst uit een boek van het onderzoek PASSIM

PASSIM project

PASSIM bestudeert de middeleeuwse receptie van de Latijnse preken van de vroege kerkvaders aan de hand van een digitaal netwerk van manuscripten.

Eulalia (Making a martyr)

Het maken van een martelaar in middeleeuws Iberië, 589-1080

Dit project onderzoekt hoe liturgische bronnen het ideaal van martelaarschap communiceerden, maar altijd in dialoog met materiële bronnen.

Source of Life: Water Management in the Premodern Middle East

Source of Life

The Source of Life project combines historical and archaeological evidence to explore the interrelationship between water installations, governance, and legal and cultural frameworks within five Middle Eastern cities (the 7th-15th centuries).

Onderwijs

Medewerkers van de expertisegroep Oude en Middeleeuwse geschiedenis verzorgen onderwijs in de volgende opleidingen: 

Voor het brede publiek

De expertisegroep is daarnaast actief betrokken bij het toegankelijk maken van haar onderzoek voor een breed publiek. Door samenwerkingen met een breed scala aan maatschappelijke partners verspreiden onze onderzoekers niet alleen kennis van de antieke en middeleeuwse wereld, maar maken ze ook de impact van de premoderne geschiedenis op de moderne samenleving zichtbaar. De activiteiten van de leerstoelgroep variëren van bijdragen aan het curriculum van de basisschool en middelbare school, het geven van openbare lezingen en het mede organiseren van tentoonstellingen in musea.

Contactinformatie

Locatie
024-3612207
Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN