Oude en Middeleeuwse Geschiedenis

Het onderzoek en onderwijs van de expertisegroep Oude en Middeleeuwse Geschiedenis (OGMG) richt zich op de periode vanaf ongeveer 500 voor Christus tot 1500 na Christus. We bestuderen niet alleen West-Europa, maar ook het bredere Middellandse Zeegebied, het Byzantijnse rijk (tot 1453) en de islamitische wereld in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Spanje.

Onderzoek

Ons onderzoek naar de integrale geschiedenis van het Middellandse Zeegebied in de Oudheid en Middeleeuwen is uniek in Nederland. Een belangrijk aspect van ons onderzoek is onze aandacht voor de groepen mensen in verschillende regio’s die geen voetdruk achter hebben gelaten in de meeste overgeleverde bronnen. Door nieuwe onderzoeksmethoden te ontwikkelen, zoals het gebruik van nieuwe digitale technieken, proberen we zo het ‘onzichtbare’ zichtbaar te maken. Het onderzoek van de expertisegroep vindt plaats binnen het onderzoeksinstituut Radboud Institute for Culture and History.

Onderwijs

Medewerkers van de expertisegroep Oude en Middeleeuwse geschiedenis verzorgen onderwijs in de volgende opleidingen: 

Voor het brede publiek

De expertisegroep is actief betrokken bij het toegankelijk maken van haar onderzoek voor een breed publiek. Door samenwerkingen met een breed scala aan maatschappelijke partners verspreiden we niet alleen kennis van de antieke en middeleeuwse wereld, maar maken we ook de impact van de premoderne geschiedenis op de moderne samenleving zichtbaar. We dragen bijvoorbeeld met gastlessen bij aan het curriculum van de basisschool en middelbare school, geven openbare lezingen, maken podcasts helpen bij de organisatie van tentoonstellingen in musea en evenementen als het jaarlijkse Nijmeegse Geschiedenisfestival. In Nijmegen hebben we het initiatief genomen voor het project Waalpaintings, waarmee het Nijmeegse verleden overal in de stad zichtbaar wordt gemaakt via muurschilderingen.

 

Contactinformatie

Location
024-3612207
Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN