Politieke Geschiedenis

De expertisegroep Politieke Geschiedenis bestudeert de uiteenlopende manieren waarop staten, organisaties en individuen politieke macht verwerven, uitoefenen en legitimeren. Macht komt altijd tot stand in interactie tussen mensen. Mensen richten partijen op, scharen zich achter leiders en scheppen instituties om in hun naam regels te maken en activiteiten te organiseren die de samenleving helpen zich te ontwikkelen. Dat proces is de kern van politiek: de macht om vorm te geven aan de samenleving.

Onderzoek

In het onderwijs en onderzoek zien we ‘politiek’ als een integraal deel van de maatschappij. We bestuderen de geschiedenis van overheid en instituties, maar ook vormen van politiek die ‘van onderop’ zijn ontstaan en zich van daaruit hebben ontwikkeld. Bijzondere aandacht gaat uit naar de representatie van macht en geschreven en ongeschreven regels van het politieke bedrijf. Andere onderzoeksthema’s beslaan politieke cultuur, natuur en milieu, natievorming, de stem van het volk en lokale politiek. We richten ons daarbij op Nederland en Europa. 

Het onderzoek van de expertisegroep is belegd in het onderzoeksinstituut Radboud Institute for Culture and History.

Onderwijs

Medewerkers van de expertisegroep Politieke Geschiedenis verzorgen onderwijs in de volgende opleidingen: 

Contactinformatie

Location
024-3612207
Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN