Decision Neuroscience

De onderzoeksgroep Decision Neuroscience is onderdeel van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en onderzoekt de psychologische en neurale processen die ten grondslag liggen aan hoe we beslissingen en keuzes maken.

Contactinformatie

Locatie 024-3610651
Postadres
Postbus 9101
6500HB NIJMEGEN