Procesregie onderwijsplanning

Procesregie op onderwijs- en tentamenplanning is verantwoordelijk voor het organiseren van het continu verbeteren van de dienstverlening voor onderwijsplanning, door het mogelijk maken van effectieve samenwerking van alle betrokkenen. Procesregie ondersteunt faculteiten en diensten bij het ontwikkelen van universiteit brede kaders, het tot stand komen van besluitvorming, het monitoren van de naleving ervan en het initiatief nemen voor herijking. Zo is procesregie verantwoordelijk voor structureel onderhoud en continue aanscherping van de uniforme academische jaarcyclus, de visie op onderwijs- en tentamenplanning en de kwaliteitscriteria voor onderwijs- en tentamenroosters. 

Contactinformatie

Location

Thomas van Aquinostraat 1

Thomas Van Aquinostraat 1
6525GD Nijmegen
024-3611420
Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN