Facultaire Studentenraad Letteren

De Faculteit der Letteren kent een studentenvertegenwoordiging die zitting heeft in een Facultaire Studentenraad (FSR). De zittingstermijn van de FSR bedraagt één jaar. Samen met de Onderdeelcommissie vindt er overleg plaats in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV), samen met het faculteitsbestuur.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN