Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen

De Faculteit der Managementwetenschappen kent een studentenvertegenwoordiging die zitting heeft in een Facultaire Studentenraad (FSR). De zittingstermijn van de FSR bedraagt één jaar. Samen met de Onderdeelcommissie vindt er overleg plaats in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV), samen met het faculteitsbestuur.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9108
6500HK NIJMEGEN