Facultaire Studentenraad Medische Wetenschappen

De Faculteit der Medische Wetenschappen kent een studentenvertegenwoordiging die zitting heeft in een Facultaire Studentenraad (FSR). De zittingstermijn van de FSR bedraagt één jaar. Samen met de Onderdeelcommissie vindt er overleg plaats in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV), samen met het faculteitsbestuur.

Contactinformatie

Locatie 024-3614684
Postadres
Postbus 9101
6500HB NIJMEGEN