Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kent een studentenvertegenwoordiging die zitting heeft in een Facultaire Studentenraad (FSR). De zittingstermijn van de FSR bedraagt één jaar. Samen met de Onderdeelcommissie vindt er overleg plaats in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV), samen met het faculteitsbestuur.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN