Facultaire Studentenraad Sociale Wetenschappen

De Faculteit der Sociale Wetenschappen kent een studentenvertegenwoordiging die zitting heeft in een Facultaire Studentenraad (FSR). De zittingstermijn van de FSR bedraagt één jaar. Samen met de Onderdeelcommissie vindt er overleg plaats in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV), samen met het faculteitsbestuur.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN