FSR Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen kent een studentenvertegenwoordiging die zitting heeft in een Facultaire Studentenraad (FSR). De zittingstermijn bedraagt één jaar. Met de Onderdeelcommissie en het faculteitsbestuur vindt er overleg plaats in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV).

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN