Ondersteunende diensten FFTR

Het onderzoek en onderwijs van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen zou niet mogelijk zijn zonder het werk van het ondersteunings- en beheerspersoneel. Deze ondersteunende diensten zijn verspreid over elf verschillende teams.