Financiële Administratie Letteren

De afdeling Financiën & Beheer ondersteunt en adviseert het management (het faculteitsbestuur, de onderzoeks- en onderwijsdirecteuren), directeuren van eigenstandige eenheden en departementsvoorzitters bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het financieel beleid en huisvesting. Dit doet de afdeling door:

  • het verstrekken van actuele, betrouwbare financiële (verantwoordings-) informatie (w.o.(project)begrotingen, tussentijdse (project)rapportages en de jaarrekening)
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen op het gebied van financiële vraagstukken/verantwoordingen
  • het signaleren van belangrijke financiële/fiscale ontwikkelingen

Vragen op financieel gebied? Mail naar finadmletteren [at] let.ru.nl. Eén van onze medewerkers neemt vervolgens contact met je op.

Contactinformatie

Locatie

Erasmusgebouw

Erasmusplein 1
6525HT Nijmegen
024-3611523
Postadres
Postbus 9103
6500HD Nijmegen