Centrum voor Mondiaal Onderwijs

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs maakt lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs over de onderwerpen ontwikkelingssamenwerking, oorlog & vrede, mensenrechten, milieu, duurzame ontwikkeling en Europa. Het CMO is onderdeel van de Faculteit der Managementwetenschappen.

Contactinformatie

Locatie

Thomas van Aquinostraat 1

Thomas Van Aquinostraat 1
6525GD Nijmegen
024-3613074
Postadres
Postbus 9108
6500HK NIJMEGEN