Politicologie

Globalisering en technologische verandering hebben het vermogen van regeringen - om de ontwikkelingen in hun respectieve samenlevingen vorm te geven - aangetast. Tegelijkertijd verwachten burgers dat regeringen hun belangen en zorgen serieus nemen. Zij voelen zelf de mogelijkheden en beperkingen van globalisering, onderlinge verbondenheid en mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering, migratie, terrorisme of conflicten tussen vermogendheden. Regeringen, internationale organisaties, bedrijven en actoren uit het maatschappelijk middenveld dienen dus op mondiaal, regionaal of nationaal en lokaal niveau te handelen om tegemoet te komen aan de eisen van hun stakeholders. Dit gebeurt in een context van veranderende overheidsmogelijkheden en steeds mondialere uitdagingen. Hoe doen ze dit? En hoe dienen ze te handelen? De afdeling Politicologie analyseert deze en aanverwante uitdagingen waarmee burgers, de praktijk en beleidsmakers worden geconfronteerd.

De afdeling Politicologie bestaat uit drie secties: Empirische Politicologie, Internationale Betrekkingen en Politieke Theorie. Daarnaast verricht het Centre for International Conflict Analysis & Management (CICAM) academisch onderzoek en verzorgt het onderwijs op het gebied van vrede en veiligheid, oorlog en conflict.

Onderzoek

Het onderzoeksprogramma van de afdeling focust op legitimiteit en institutionele verandering: institutionele verandering (wereldwijd, regionaal, nationaal) kan tegemoet komen aan eisen en kan capaciteiten beïnvloeden; legitimiteit is onmisbaar om institutionele verandering te bewerkstelligen, terwijl institutionele prestaties de legitimiteit beïnvloeden en daarmee de veerkracht van samenlevingen op de lange termijn. Het onderzoeksprogramma is ingebed in het Institute for Management Research.

Programma evaluatie

Onlangs is het rapport (in het Engels) verschenen.

Bekijk het hier