Sectie Economie en Bedrijfseconomie

De afdeling Economie en Bedrijfseconomie richt zich op de interactie tussen individuen, organisaties en instellingen om zo te komen tot inzichten over (het aansturen van) economisch gedrag. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van economische onderzoeksmethoden en methoden uit andere disciplines, zoals psychologie en sociologie.

Onderzoek

De afdeling Economie en Bedrijfseconomie voert onderzoek uit met behulp van het standaardrepertoire aan economische theorieën en methoden, maar integreert ook verwante theorieën en methoden uit andere disciplines zoals psychologie, sociologie en politicologie. Ons onderzoeksprogramma is ingebed in het Institute for Management Research.