Sectie Economie en Bedrijfseconomie

De sectie Economie en Bedrijfseconomie richt zich op de interactie tussen individuen, organisaties en instellingen om zo te komen tot inzichten over (het aansturen van) economisch gedrag. Bij onderzoek maken ze gebruik van economische onderzoeksmethoden en methoden uit andere disciplines, zoals psychologie en sociologie.