Sectie Geografie, Planologie en Milieu

Onze leefomgeving verandert voortdurend en dat zorgt voor maatschappelijke uitdagingen. De afdeling Geografie, Planologie en Milieu (GPM) houdt zich bezig met de vraag hoe mens en samenleving - zowel dichtbij als veraf - omgaan met hun leefomgeving. Geografen analyseren de relatie tussen de activiteiten van mensen, bedrijven en instellingen en hun ruimtelijke omgeving; planologen bepalen hoe ze moeten ingrijpen in ruimtelijke ontwikkelingen, terwijl milieuwetenschappers vooral kijken naar de gevolgen voor natuur en milieu en hoe we tot duurzame samenlevingsvormen kunnen komen. Omdat ze zich vanuit verschillende invalshoeken met dezelfde thema's bezighouden en vaak beroepsmatig samenwerken, zijn ze in Nijmegen verenigd.

Onderzoek

Het onderzoek van de afdeling Geografie, Planning en Milieu streeft naar een diepgaand begrip van hoe plaatsen, van lokaal tot globaal niveau, politiek en materieel gevormd, ervaren en bestuurd worden, en bij te dragen aan de ontwikkeling van meer duurzame en rechtvaardige plaatsen. Ons onderzoeksprogramma is ingebed in het Institute for Management Research. Bekijk hier alle publicaties.

Onderzoek in beeld

Hieronder zijn de nieuwsberichten, onderzoeksprojecten en evenementen van de afdeling Geografie, Planologie en Milieu deels uitgelicht. Bekijk hier het volledige nieuwsoverzicht, alle lopende projecten en medewerkers van de afdeling.

Man met stressbal in zijn hand

Vluchtelingen sneller aan het werk door preventieve zorg voor hun mentale gezondheid

De participatie van vluchtelingen blijft sterk achter bij die van andere migrantengroepen en autochtonen. Om bij deze groep voor een betere arbeidsmarktparticipatie te zorgen, moeten we ons ook richten op hun mentale gezondheid.

Construction - GS4S project

Global Strategy for Skills, Migration, and Development (GS4S)

GS4S streeft naar meer inzicht in de wereldwijde tekorten aan vaardigheden in geselecteerde sectoren (digitaal, zorg en bouw) en versterkt evidencebased beleid met nieuw bewijs voor wereldwijde mobiliteitsregelingen die over het hoofd worden gezien.

Mountain Hill with pine

Publicatie nieuw boek: ‘Building Capabilities for Earth System Governance’

Nieuw boek gepubliceerd door Cambridge University Press: ‘Building Capabilities for Earth System Governance’.

Agenda

Public space in endless motion: The politics of markets in the Netherlands

‘It is a Matter of Affect: Social Theory and Geographical Thought’

Afscheidscollege professor Huib Ernste

Book Talk: Harry Pettit

Contactinformatie

Locatie

Elinor Ostromgebouw

Heyendaalseweg 141
6525AJ Nijmegen
024-3612099
Postadres
Postbus 9108
6500HK NIJMEGEN