Sectie Geografie, Planologie en Milieu

Onze leefomgeving verandert voortdurend en dat zorgt voor maatschappelijke uitdagingen. De afdeling Geografie, Planologie en Milieu (GPM) houdt zich bezig met de vraag hoe mens en samenleving - zowel dichtbij als veraf - omgaan met hun leefomgeving. Geografen analyseren de relatie tussen de activiteiten van mensen, bedrijven en instellingen en hun ruimtelijke omgeving; planologen bepalen hoe ze moeten ingrijpen in ruimtelijke ontwikkelingen, terwijl milieuwetenschappers vooral kijken naar de gevolgen voor natuur en milieu en hoe we tot duurzame samenlevingsvormen kunnen komen. Omdat ze zich vanuit verschillende invalshoeken met dezelfde thema's bezighouden en vaak beroepsmatig samenwerken, zijn ze in Nijmegen verenigd.

Onderzoek

Het onderzoek van de afdeling Geografie, Planning en Milieu streeft naar een diepgaand begrip van hoe plaatsen, van lokaal tot globaal niveau, politiek en materieel gevormd, ervaren en bestuurd worden, en bij te dragen aan de ontwikkeling van meer duurzame en rechtvaardige plaatsen. Ons onderzoeksprogramma is ingebed in het Institute for Management Research.