Sectie Geografie, Planologie en Milieu

Onze leefomgeving verandert voortdurend en dat zorgt voor maatschappelijke uitdagingen. De afdeling Geografie, Planologie en Milieu (GPM) houdt zich bezig met de vraag hoe mens en samenleving - zowel dichtbij als veraf - omgaan met hun leefomgeving. Geografen analyseren de relatie tussen de activiteiten van mensen, bedrijven en instellingen en hun ruimtelijke omgeving; planologen bepalen hoe ze moeten ingrijpen in ruimtelijke ontwikkelingen, terwijl milieuwetenschappers vooral kijken naar de gevolgen voor natuur en milieu en hoe we tot duurzame samenlevingsvormen kunnen komen. Omdat ze zich vanuit verschillende invalshoeken met dezelfde thema's bezighouden en vaak beroepsmatig samenwerken, zijn ze in Nijmegen verenigd.

Onderzoek

Het onderzoek van de afdeling Geografie, Planning en Milieu streeft naar een diepgaand begrip van hoe plaatsen, van lokaal tot globaal niveau, politiek en materieel gevormd, ervaren en bestuurd worden, en bij te dragen aan de ontwikkeling van meer duurzame en rechtvaardige plaatsen. Ons onderzoeksprogramma is ingebed in het Institute for Management Research. Bekijk hier alle publicaties.

Onderzoek in beeld

Hieronder zijn de nieuwsberichten, onderzoeksprojecten en evenementen van de afdeling Geografie, Planologie en Milieu deels uitgelicht. Bekijk hier het volledige nieuwsoverzicht, alle lopende projecten en medewerkers van de afdeling.

Protestbord Climate Action Now. Afbeelding van Filmbetrachter van Pixabay

Radboud project krijgt Horizon Europe subsidie voor onderzoek naar individuele, vrijwillige klimaatmaatregelen

Prof. Birka Wicke en dr. Sander Chan gaan kansen identificeren om vrijwillige klimaatactie met een hoge integriteit – dus met juiste milieuclaims – te versterken en op te schalen.

Nijmegen Sint-Stevenskerk

VIA Participatietraject Nijmegen

Dit project streefde ernaar inzicht te krijgen in hoe het VIA participatietraject in de Gemeente Nijmegen bijdraagt aan hogere niveaus of participatie in de samenleving door werk, zowel vrijwillig als tegen betaling.

Liverpool

Erwin van der Krabben onderzoekt de bereidheid om te betalen voor klimaatadaptatie

Erwin van der Krabben heeft samen met Alex Lord en James H. Spencer onderzocht wat de bereidheid is van private vastgoedontwikkelaars om bij te dragen aan stedelijke klimaatadaptatie in kwetsbare kustgebieden: Charleston, Liverpool en Rotterdam.