FELIX Laboratory

Het FELIX-laboratorium van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica houdt zich bezig met infrarood- en Terahertz-vrije-elektronenlasers om zo informatie te achterhalen van de eigenschappen van moleculen en materialen.