FNWI Faculteitsbureau

FNWI Faculteitsbureau is de ambtelijke en administratieve ondersteuning van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Het Faculteitsbureau onderhoudt nauwe contacten met de instituten en ondersteunende diensten van de faculteit; het College van Bestuur, de andere faculteiten en de centrale diensten van de universiteit; en met zusterfaculteiten en andere externe partners.

Contactinformatie

Locatie

Huygensgebouw

Heyendaalseweg 135
6525AJ Nijmegen
024-3652896
Postadres
Postbus 9010
6500GL NIJMEGEN