FNWI Finance & Control

De afdeling Finance & Control (F&C) biedt financiële en economische ondersteuning aan het faculteitsbestuur, instituten, projectleiders en afdelingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Ambitie en speerpunten

Als F&C Professionals zijn wij gemotiveerd om iedere dag bij te dragen aan de realisatie van de strategie van de Radboud Universiteit met als belangrijkste kerntaken onderwijs en onderzoek. Wij voegen waarde toe door het management van de universiteit te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen en we leveren input om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Dit doen we door het beschikbaar stellen van juiste, tijdige, betrouwbare en relevante managementinformatie met als doel besluitvorming te ondersteunen en tijdige bijsturing mogelijk te maken. Wij geven gevraagd en ongevraagd adviezen en zorgen ervoor dat de financiële bedrijfsvoering op orde is. We zijn trots op ons werk en worden door de organisatie gezien als een kritische, proactieve en betrouwbare partner. 

Dit bereiken wij aan de hand van de volgende drie speerpunten:

FenC'24

Samenstelling van de afdeling

  • Business control (BC): ondersteunt op het gebied van faculteitsbrede bedrijfsvoeringsvraagstukken, risicomanagement, prestatiemanagement en procesverbetering.
  • Financial Control (FC): verzorgt het financiële beheer van en managementinformatie van de instituten, BOE’s en (staf) afdelingen.
  • Project Control (PC): biedt ondersteuning met betrekking tot subsidieprojecten.
  • Financiële Administratie (FA): verzorgt de administratie voor alle entiteiten, een groot deel daarvan heeft betrekking op de administratie van subsidieprojecten.

Bekijk hier het overzicht met de samenstelling van de afdeling (in groter formaat).

Contactinformatie

Locatie

Mercator I

Toernooiveld 200 T/M 208
6525EC Nijmegen
Postadres
Postbus 9010
6500GL NIJMEGEN