Institute for Molecules and Materials

Onderzoeksinstituut

Het Institute for Molecules and Materials (IMM) is een interdisciplinair onderzoeksinstituut in de chemie en fysica. Onze missie is het uitvoeren van fundamenteel onderzoek om de werking van moleculen en materialen te begrijpen, te ontwerpen en te beheersen en de volgende generatie leiders in wetenschap en ondernemerschap op te leiden op het hoogste internationale niveau.

Ga naar de hoofdpagina van IMM